First NFT of the National Theatre (Czech republic) | SOPRG

We are very proud to announce a philanthropic event at Metaverse associated with a public institution of this magnitude. The National Theatre’s first NFT is a commitment for us to continue working with cultural institutions in the form of web3 / blockchain / NFT evangelism and connecting these technologies to the cultural scene.

The auction will be launched with an online event on 19.10.2022 at 21:00 CET in our SOPRG gallery on parcel 3250 in Somnium Space. 

From the press release (eng translation): 

The digital age demands a new understanding of art and thus new approaches to its presentation. The National Theatre is not only a carrier of national cultural heritage, a jewel of the Czech art scene, but very often also a pioneer of new directions. That is why, as part of the concept of modern digital philanthropy, it decided to issue its first NFT (Non-fungible token). Using the blockchain network, our first scene is thus entering the digital world.

It is an iconic photograph of the first soloist of the National Theatre Ballet, Nikola Márová, in the role of Odette. The unique image captures a fateful moment from the second act of Swan Lake, the seminal work of the classical ballet legacy.

Odette’s first meeting with Prince Siegfried. In a single second, the whole of destiny can be revealed, stories have more than one level and endings can be painful. But now – now Odette is still dreaming…

První NFT Národního divadla ( z tiskové zprávy ND)

Digitální doba si žádá nové chápání umění a tím i nové přístupy k jeho prezentaci. Národní divadlo je nejen nositelem národního kulturního dědictví, klenotem české umělecké scény, ale velmi často i průkopníkem nových směrů. Proto se v rámci konceptu novodobé digitální filantropie rozhodlo vydat své první NFT (Non-fungible token). S využitím sítě blockchain tak naše první scéna vstupuje do digitálního světa.

Jde o ikonickou fotografii první sólistky Baletu Národního divadla Nikoly Márové v roli Odetty.Jedinečný snímek zachycuje osudový okamžik z druhého jednání Labutího jezera, stěžejního díla klasického baletního odkazu.

První setkání Odetty s princem Siegfriedem. V jediné vteřině se může zračit celý osud, vždyť příběhy nemají jen jednu rovinu a konce mohou být bolavé. Ale nyní – nyní ještě Odetta sní…